ປະກັນຊີວິດເພື່ອຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ຄຸ້ມຄອງຄອບຄົວຈາກເຫດການບໍ່ຄາດຝັນ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕາມກົມມະທັນຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງຜູ້ຢູ່ທາງຫລັງ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຊື້ປະກັນ ຫລາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າຈຳເປັນຫຼືບໍ? ແຕ່ເມື່ອມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ ເຮົາອາດຈະເລີ່ມມາຄິດວ່າ “ ຮູ້ແບບນີ້ ເຮົາຫນ້າຈະມີປະກັນໄວ້ ”

ທາງເລືອກປະກັນຊີວິດ

” ອິນຊີປະກັນ ຊີວິດ ” ບໍລິສັດປະກັນຊີວິດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ທີ່ມຸ່ງຫມັ່ນສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນດ້ານການປະກັນ ຄອບຄຸມ ປະກັນໄພ ປະກັນຊີວິດ ປະກັນສຸກຂະພາບ ແລະ ບໍລິການດ້ານອອມເງິນອອມຊັບ

ແບບຕະຫລອດຊີວິດ

ປະກັນຊີວິດແບບຕະຫລອດຊີວິດ ຫລື ” whole life “ ຄືປະກັນຊີວິດທີ່ເນັ້ນຄວາມຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວ

ແບບສະສົມຊັບ

ປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ ຫລື ” endowment “ ຄືແບບປະກັນທີ່ເນັ້ນການອອມເງິນ

ສະສົມຊັບ​ແບບສະບາຍໃຈ

ປ່ຽນເງິນນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນເງິນກ້ອນຢ່າງສະບາຍໃຈ ພ້ອມຄວາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໃນທຸກວັນ ດ້ວຍເບ້ຍປະກັນສະບາຍໆ

ສະສົມຊັບແບບອຸ່ນໃຈ

ອະນຸມັດແນ່ນອນ ບໍ່ມີຄຳຖາມສຸຂະພາບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ ໄດ້ເຕັມທັງຈຳນວນຂອງເບ້ຍປະກັນ

ສົນໃຈຊື້ປະກັນ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້