ກາຍຍະພາບບຳບັດຈາກການອອກກຳລັງກາຍ Fix and Fit

ກາຍຍະພາບບຳບັດໃນຜູ້ບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ Fix and Fit

ຕອນທີ 1 ຊ້ອມແຊມ ແລະ ຟື້ນຟູ ເພື່ອກັບມາ Strong ອີກຄັ້ງ

        ເຖິງແມ່ນວ່າວິທະຍາການທາງການແພດຈະກ້າວໜ້າຂື້ນ ແຕ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບກໍພັດທະນາຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມີໂລກໃຫມ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ສິງຫນື່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕະໜັກຢູ່ສະເຫມີ ຄືການທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ແຂງແຮງ ແລະ ນັ້ນກໍ່ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນຫັນມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການໃສໃຈອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ອາລົມທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບການທຳງານແລະຄວາມເຊື່ອມຖອຍຂອງຮ່າງກາຍ ອາກາດທີ່ບໍລິສຸດ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ຄືການອອກກຳລັງກາຍ ຜູ້ຄົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍຫລາຍຂື້ນ ແນ່ນອນວ່າຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອອກກຳລັງກາຍສະຫມຳ່ສະເຫມີກໍຈະປັບສະພາບໄປສູ່ຄວາມແຂງແຮງ

ເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ?

             ການບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ມັກຈະພົບຫລັງຈ່າກຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຫນັກຂື້ນ ໃຊ້ກາ້ມເນື້ອໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ອາດຈະຫນັກຂື້ນ ຫຼີ ຊາດການຕຽມພ້ອມທີ່ດີ ເຊັ່ນ ໃນວັນທີ່ແລ່ນໄວ ຫຼື ດົນກວ່າປົກກະຕິ ໃນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຫຼິ້ນກີລາ ການຝຶກຊ້ອມແບບກ້າວກະໂດດ ການລົງແຂ່ງແບບບໍ່ໄດ້ຊ້ອມ ເປັນຕົ້ນ

              ນັກກີລາສະໝັກຫຼິ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເລີ່ມສົນໃຈມາອອກກຳລັງກາຍ ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ມີອາການບາດເຈັບເລື່ອຍໆ ເຖິງຈະບໍ່ຮຸນແຮງໃນການບາດເຈັບໜັກ ເພາະຍັງບໍເຖິງຂັ້ນເອົາເປັນເອົາຕາຍ ແຕ່ກໍຍັງພົບວ່າກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຂາດການເບິ່ງແຍງຕົວເອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມແລະພຽງພໍ ຈື່ງນຳໄປສູ່ການບາດເຈັບເຮື້ອຮັງແລະ ບໍ່ສາມາດກັບມາອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງໜ້າເສຍດາຍທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ໄປ ເພາະປະໂຫຍດຈາກການອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍໆຂໍ້ບໍ່ສາດມາດຫາໄດ້ຈາກວິທີອື່ນເຊັ່ນ: ກ້າມເນື້ອທີ່ແຂງແຮງ ລະບົບໄຫຼວຽນແລະຫົວໃຈທີ່ທົນທານ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີປະໂຫຍດອີກຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສານເຄມີໃນສະໝອງປັບສົມດຸນສົ່ງຜົນໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດ ການຝຶກຝົນວິໃນແລະພຶດຕິກຳ ການເຮັດວຽກຂອງ ເມຕາບໍລິຊືມ ອິກທັງຊ່ວຍບຳບັດຮັກສາໂລກຕ່າງໆໄດ້ໃນຫຼາຍລະບົບ ທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນວ່າ ສຸຂະພາບດີບໍ່ມິຂາຍ ຖ້າຢາກໄດ້ຕ້ອງສ້າງເອງ

ແລ້ວຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອບາດເຈັບ ? 

ຄຳຕອບກໍ່ຄື..ຕ້ອງຮັກສາ

               ແນ່ນນອນວ່າຮ່າງກາຍມີຂະບວນການຮັກສາສ້ອມແຊມຕົນເອງ..ແຕ່ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂະບວນການນີ້ເພື່ອເອື້ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້ອມແຊມຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດກັບມາແຂງແຮງໃ₭ໝ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ 

ເຮັດແບບໃດ໋ ?

               ເຮົາມາຮູ້ແລະທົບທວນຫຼັກການງ່າຍໆຄື: R I C E ຊຶ່ງຍັງໃຊ້ໄດ້ຜົນແທ້ກັນກ່ອນດີກວ່າ

               R  :  REST ການພັກ  

         ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເນື້ອເຍື້ອທີ່ບາດເຈັບເສຍຫາຍ ຫຼື ອາການສາຫັດບໍ່ດີຂື້ນ ບໍ່ເພີ່ມພາລະໃນການສ້ອມແຊມຂອງຮ່າງກາຍຈົນບາງທີກໍອາດເກີນຢຽວຍາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການພັກໃນທີ່ນີ້..ຄືການພັກການໃຊ້ງານຂອງອະໄວຍະວະທີ່ບາດເຈັບ ບໍ່ແມນການນອນ….  ທ່າດຽວເດີ 555 ອາດມີຕົວຊ່ວຍກໍ່ໄດ້ ເພື່ອພັກການໃຊ້ງານເຊັ້ນ: Brace, Support ຊ່ວຍພະຍຸງຕ່າງ 

                I  :   ICE ການປະຄົບເຢັນ  

ໃຊ້ນຳແຂງທຳມະດານັ້ນລະ ເຫັນຜົນງົດງາມດີ ຈະໃຊ້ຖົງໃຊ້ຜ້າຫໍ່ນຳ້ແຂງໂປະ ຫຼື ແຊ່ນຳ້ປະສົມນຳ້ແຂງແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫນາະສົມ ການປະຄົບເຢັນຄືການລົດການເກີດຫຼອດເລືອດຂະຫຍາຍຕົວ Vasodiation ເນື່ອງຈາກເມື່ອຮ່າງກາຍມີການບາດເຈັບ ກໍ່ເກີດການອັກເສບ ຫລອດເລືອດບໍລິເວນນັ້ນຈະຂະຫຍາຍຕົວ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນຄືບວມແດງ ແລະ ຮ້ອນຜິວໜັງເມື່ອສຳຜັດນັ້ນເອງ ຖ້າຖາມວ່າເຮົາຈະປະຄົບເຢັນໄປຈົນຮອດມື້ໃດ໋ ແລ້ວຕອນໃດຈະຢຸດປະຄົບເຢັນແລ້ວມາປະຄົບຮ້ອນ ເຮົາກໍ່ມີວິທີເຊັກດ້ວຍຕົນເອງ ນອກຈາກນັບຊົ່ວໂມງທີ່ບາດເຈັບທີ່ວ່າກັນວ່າ 24-48 ຊມ ແລ້ວ ຍັງເບີ່ງໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງອີກເພາະບາຄົນຂະບວນການອັກເສບເກີດດົນກວ່ານັ້ນ ຂື້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນການບາດເຈັບຄັ້ງນັ້ນໆ 

               C  :  Compression  ແປກົງໂຕ ວ່າ ກົດ ອັດ ຫຍໍ່ 

ເຮົາມັກໃຊ້ໂຕຊ່ວຍຄື Bandage ພັນຜ້າຍຶດໄວ້ໄລ່ລະດັບແຮງກົດດັນ ຈາກປາຍສູ່ຕົ້ນ ໄປສູ່ຕ່ອມນຳ້ເຫຼືອງທີ່ເໜືອກວ່າ ຫຼື ໄປທາງຫົວໃຈ ທາງໄຫຼຫຼອດເລືອດກັບເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈນັ້ນເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນອາການບວມ ຄັງຂອງແຫລວແລະສານຳ້ບໍລິເວນນທີ່ບາດເຈັບ ເຮັດແຕ່ຊ່ວງໄລຍະທຳອິດ  ຫຼັງບາດເຈັບໃໝ່ໆ ຫຼັງຈາກຜ່ານໄລຍະອັກເສບຮ່າງກາຍຕ້ອງການເລືອດເພື່ອຂົນສົ່ງສິ່ງຈຳເປັນມາສ້ອມແຊມ ບໍ່ຕ້ອງພັນແຜແລ້ວ

               E  :  Elevation ການຍົກສູງ

ສະໜັບສະໜູນທາງນໍ້ານັ້ນເອງ  ຊຶ່ງເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເກີດອາການບວມເຮົາກໍ່ຍົກເລີຍ ແຕ່ກໍ່ຈະເຮັດໄດ້ບາງອະໄວຍະວະເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ຕີນ ຂາ ມື ແຂນ 

             ເຫຼົ່ານີ້ຄືວິທີປະຕິບັດເບື້ອງຕົ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີເມື່ອມີການບາດເຈັບ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໄລຍະອັກເສບໃໝ່ໆແຕ່ການຈັດການການບາດເຈັບບໍ່ສະເພາະໄລຍະນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັ້ນ ກັບໄລຍະສ້ອມແຊມ ແລະ ຟື້ນຟູເພື່ອນຳສູ່ຄວາມແຂງແຮງດັ່ງເດີມ 

ຈັດການແບບໃດ໋ກັບໄລຍະສ້ອມແຊມຕົວເອງຂອງເນື້ອເຍື້ອ?

ໃຫ້ເຮົາຄິດເຫັນເວລາມີດບາດ ລະຫວ່າງທີ່ຖ້າບາດແຜຕິດເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່..

                ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນທ່າທາງທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັໃທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບກັບບາດແຜ ເພື່ອເອື້ອໃຫ້ມັນສ້ອມແຊມຕົນເອງໄດ້ງ່າຍຂື້ນແລະສວຍງາມ ນັກກາຍຍະພາບບຳບັດຈະມີສາຍຕາເອັກສເຣສາຍພາບເນື້ອເຍື້ອຂອງເຮົາວ່າທ່າໃດ ກ້າມເນື້ອອັນນັ້ນ ເອັນອັນນີ້ ເຮັດວຽກແບບໃດ໋ ຖືກທຳຮ້າຍ ຫຼື ມັນກຳລັງຈະແຂງແຮງ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນຄວາມເມັ້ນຍຳໃນການວິເຄາະພາບເຫຼົ່ານີ້ ມາຈາກຜົນວິນິໃສຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ມາຈາກເຄື່ອງມືວິນິໃສການກວດຮ່າງກາຍແລະປະຫວັດການບາດເຈັບທີ່ໄດ້ຈາກຜູ້ປ່ວຍເອງ 

                ນັ້ນຄືການນຳໄປສູ່ການວາງແຜນການຮັກສາ ຫຼືໂປຣແກຣມກາຍຍະພາບບຳບັດ ໂປຣແກຣມເພື່ອການບຳບັດຮັກສາເປັນແບບສະເພາະຄົນແນ່ນອນ ຂື້ນຢູ່ກັບເນື້ອເຍື້ອທີ່ບາດເຈັບ ບາງຄົນເຈັບຫຼາຍຈຸດ ພ້ອມກັນ ໄລຍະເວລາການບາດເຈັບ ລະດັບຄວາມຮູນແຮງໃນການບາດເຈັບ ເປົ້າໝາຍການຮັກສາທີ່ຕ້ອງວາງແຜນຮ່ວມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປ່ວຍ ພື້ນຖານສຸຂະພາບ ແຕ່ເຄື່ອງມືທີ່ຈະນຳໄປປັບເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໄດ້ແກ່ 

ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ້າ ກຸ່ມ Modality  ຮັກສາເນື້ອເຍື້ອ ກະຕຸ້ນການສ້ອມແຊມ ລົດການອັກເສບ Laser Ultrasound 

ຫຼັກການ Immobilization / REST 

ເທັກນິກການໃຊ້ Kinesiotape 

ການ Re-Training 

Therapeutic Exercise ເຊັ່ນ Proprioceotive Training 

Gait Analysis

ສິ່ງສຳຄັນຄືການປະເມີນວ່າຂະນະນັ້ນສາມາດກັບໄປຫຼີ້ນກີລາ ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ກັບໄປຊ້ອມໄປຫຼືຍັງ ແລະ ເຮັດໄດ້ສຳ່ໃດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືປັບຫາທີ່ນຳສູ່ການເຈັບອີກຄັ້ງນີ້ ຊື່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກັບມາເຈັບອີກ 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *